قیمت ها در بازار فولادی ها با رشد تقاضا بالاتر از تولید، افزایش یافت.

به گزارش می متالز، گزارش امروز CISA انجمن فولاد چین نشان می دهد که تولید روزانه فولادسازان این کشور مجددا به بالای 2 میلیون تن در روز رسیده و موجودی انبارها نیز به سرعت در حال تخلیه است،

تولید روزانه فولاد خام : 2.01 میلیون تن ( افزایش 3.1 نسبت به 10 روز قبل )

تولید محصولات فولادی : 2.04 میلیون تن ( افزایش 2.42 درصدی نسبت به 10 روز قبل )

موجودی فولاد انبارهای تولیدکنندگان : 14.73 میلیون تن ( کاهش 15.45 درصدی نسبت به دوره قبل )

موجودی ورق گرم 2.38 میلیون تن ( کاهش 5.3 درصدی نسبت به دوره قبل )

موجودی ورق سرد 1.49 میلیون تن ( کاهش 2.7درصد نسبت به دوره قبل )

موجودی میلگرد 8.31 میلیون تن ( کاهش 6.8 درصد نسبت به دوره قبل )