ورود
ثبت نام
ارسال دوباره
میلگرد آجدار 20

میلگرد آجدار 20

مجموعه:
سایز:
20
استاندارد:
A3
واحد:
کیلوگرم
حالت شاخه:
12 متری
توضیحات:
2021-07-19 15:32:36
قیمت:
15,597 تومان
اطلاعات تماس:
ویژگی های محصول
سایز:
20
استاندارد:
A3
واحد:
کیلوگرم
حالت شاخه:
12 متری
توضیحات:
2021-07-19 15:32:36