ورود
ثبت نام
ارسال دوباره
میلگرد آجدار 20

میلگرد آجدار 20

مجموعه:
سایز:
20
استاندارد:
A3
واحد:
کیلوگرم
حالت شاخه:
12 متری
قیمت:
16,101 تومان
اطلاعات تماس:
ویژگی های محصول
سایز:
20
استاندارد:
A3
واحد:
کیلوگرم
حالت شاخه:
12 متری