ورود
ثبت نام
ارسال دوباره
میلگرد آجدار 10

میلگرد آجدار 10

مجموعه:
سایز:
10
استاندارد:
A2
واحد:
کیلوگرم
حالت شاخه:
12 متری
توضیحات:
2021-07-19 15:04:14
قیمت:
16,330 تومان
اطلاعات تماس:
ویژگی های محصول
سایز:
10
استاندارد:
A2
واحد:
کیلوگرم
حالت شاخه:
12 متری
توضیحات:
2021-07-19 15:04:14