ورود
ثبت نام
ارسال دوباره
میلگرد آجدار14

میلگرد آجدار14

مجموعه:
سایز:
14
استاندارد:
A2
واحد:
کیلوگرم
حالت شاخه:
12 متری
توضیحات:
2021-07-19 15:05:42
قیمت:
14,174 تومان
اطلاعات تماس:
ویژگی های محصول
سایز:
14
استاندارد:
A2
واحد:
کیلوگرم
حالت شاخه:
12 متری
توضیحات:
2021-07-19 15:05:42