ورود
ثبت نام
ارسال دوباره
میلگرد آجدار 10

میلگرد آجدار 10

مجموعه:
سایز:
10
استاندارد:
A3
واحد:
کیلوگرم
حالت شاخه:
12 متری
اطلاعات تماس:
ویژگی های محصول
سایز:
10
استاندارد:
A3
واحد:
کیلوگرم
حالت شاخه:
12 متری