ورود
ثبت نام
ارسال دوباره
میلگرد آجدار 8

میلگرد آجدار 8

مجموعه:
سایز:
8
استاندارد:
A3
واحد:
کیلوگرم
حالت شاخه:
12 متری
قیمت:
16,542 تومان
اطلاعات تماس:
ویژگی های محصول
سایز:
8
استاندارد:
A3
واحد:
کیلوگرم
حالت شاخه:
12 متری