ورود
ثبت نام
ارسال دوباره
میلگرد آجدار 8

میلگرد آجدار 8

مجموعه:
سایز:
8
استاندارد:
A2
واحد:
کیلوگرم
حالت شاخه:
12 متری
توضیحات:
2021-07-19 15:03:44
قیمت:
16,605 تومان
اطلاعات تماس:
ویژگی های محصول
سایز:
8
استاندارد:
A2
واحد:
کیلوگرم
حالت شاخه:
12 متری
توضیحات:
2021-07-19 15:03:44