ورود
ثبت نام
ارسال دوباره
میلگرد آجدار12

میلگرد آجدار12

مجموعه:
سایز:
12
استاندارد:
A3
واحد:
کیلوگرم
حالت شاخه:
12 متری
قیمت:
14,174 تومان
اطلاعات تماس:
ویژگی های محصول
سایز:
12
استاندارد:
A3
واحد:
کیلوگرم
حالت شاخه:
12 متری