ورود
ثبت نام
ارسال دوباره
میلگرد ساده 25

میلگرد ساده 25

مجموعه:
سایز:
25
استاندارد:
A1
واحد:
کیلوگرم
حالت شاخه:
12 متری
قیمت:
16,423 تومان
اطلاعات تماس:
ویژگی های محصول
سایز:
25
استاندارد:
A1
واحد:
کیلوگرم
حالت شاخه:
12 متری