ورود
ثبت نام
ارسال دوباره
میلگرد ساده 28

میلگرد ساده 28

مجموعه:
سایز:
28
استاندارد:
A1
واحد:
کیلوگرم
حالت شاخه:
12متری
اطلاعات تماس:
ویژگی های محصول
سایز:
28
استاندارد:
A1
واحد:
کیلوگرم
حالت شاخه:
12متری