ورود
ثبت نام
ارسال دوباره
میلگرد آجدار12

میلگرد آجدار12

مجموعه:
سایز:
12
استاندارد:
A2
واحد:
کیلوگرم
حالت شاخه:
12 متری
توضیحات:
2021-07-19 15:04:43
قیمت:
15,413 تومان
اطلاعات تماس:
ویژگی های محصول
سایز:
12
استاندارد:
A2
واحد:
کیلوگرم
حالت شاخه:
12 متری
توضیحات:
2021-07-19 15:04:43