ورود
ثبت نام
ارسال دوباره
میلگرد آجدار 30

میلگرد آجدار 30

مجموعه:
سایز:
30
استاندارد:
A3
واحد:
کیلوگرم
حالت شاخه:
12 متری
توضیحات:
2021-07-19 15:34:40
اطلاعات تماس:
ویژگی های محصول
سایز:
30
استاندارد:
A3
واحد:
کیلوگرم
حالت شاخه:
12 متری
توضیحات:
2021-07-19 15:34:40