ورود
ثبت نام
ارسال دوباره
میلگرد ساده 50

میلگرد ساده 50

مجموعه:
سایز:
50
استاندارد:
A1
واحد:
کیلوگرم
حالت شاخه:
12 متری
توضیحات:
2020-11-10 06:37:00
قیمت:
14,900 تومان
اطلاعات تماس:
ویژگی های محصول
سایز:
50
استاندارد:
A1
واحد:
کیلوگرم
حالت شاخه:
12 متری
توضیحات:
2020-11-10 06:37:00