ورود
ثبت نام
ارسال دوباره
میلگرد آجدار 16

میلگرد آجدار 16

مجموعه:
سایز:
16
استاندارد:
A3
واحد:
کیلوگرم
حالت شاخه:
12 متری
توضیحات:
2021-07-19 20:01:00
قیمت:
15,597 تومان
اطلاعات تماس:
ویژگی های محصول
سایز:
16
استاندارد:
A3
واحد:
کیلوگرم
حالت شاخه:
12 متری
توضیحات:
2021-07-19 20:01:00