ورود
ثبت نام
ارسال دوباره
میلگرد آجدار 12

میلگرد آجدار 12

مجموعه:
سایز:
12
استاندارد:
A3
واحد:
کیلوگرم
حالت شاخه:
12 متری
قیمت:
14,623 تومان
اطلاعات تماس:
ویژگی های محصول
سایز:
12
استاندارد:
A3
واحد:
کیلوگرم
حالت شاخه:
12 متری