ورود
ثبت نام
ارسال دوباره
میلگرد ساده 8

میلگرد ساده 8

مجموعه:
سایز:
8
استاندارد:
A1
واحد:
کیلوگرم
حالت شاخه:
12 متری
توضیحات:
2021-06-22 06:50:00
قیمت:
15,073 تومان
اطلاعات تماس:
ویژگی های محصول
سایز:
8
استاندارد:
A1
واحد:
کیلوگرم
حالت شاخه:
12 متری
توضیحات:
2021-06-22 06:50:00