ورود
ثبت نام
ارسال دوباره
میلگرد ساده 32

میلگرد ساده 32

مجموعه:
سایز:
32
استاندارد:
A1
واحد:
کیلوگرم
حالت شاخه:
12 متری
توضیحات:
2020-12-26 18:19:36
اطلاعات تماس:
ویژگی های محصول
سایز:
32
استاندارد:
A1
واحد:
کیلوگرم
حالت شاخه:
12 متری
توضیحات:
2020-12-26 18:19:36