ورود
ثبت نام
ارسال دوباره
میلگرد آجدار 25

میلگرد آجدار 25

مجموعه:
سایز:
25
استاندارد:
A3
واحد:
کیلوگرم
حالت شاخه:
12 متری
قیمت:
16,101 تومان
اطلاعات تماس:
ویژگی های محصول
سایز:
25
استاندارد:
A3
واحد:
کیلوگرم
حالت شاخه:
12 متری